Leasing financiar pentru Utilaje si Echipamente Noi si Second-Hand


DIAMANT 2000, ofera finantare pentru persoane juridice in conditii deosebit de avantajoase in domeniul Leasing-ului pentru Utilaje si Echipamente Industriale Noi si Second-Hand : Utilaje pentru constructii, pentru industria prelucrarii lemnului, Echipamente industriale, Echipamente medicale, linii de productie, precum si alte tipuri de utilaje si echipamente.

Variante de finantare

 • Durata contractului: intre 12 – 60 luni;
 • Avansul: intre 15% si 50%
 • valoarea reziduala: 0% (inclusa in rate) sau 20% (achitata la sfarsitul contractului de leasing);

Obtinem finantare optima pentru :

 • Camioane, autocare
 • Macarale, motostivuitoare, remorci, semiremorci
 • Utilaje pentru prelucrarea lemnului
 • Utilaje pentru constructii
 • Utilaje agricole
 • Echipamente industriale
 • Linii de productie
 • Echipamente medicale pentru dotarea cabinetelor medicale, clinicilor, spitalelor private, inclusiv societatilor recent infiintate. Va precizam ca va putem ajuta privind gasirea furnizorilor specializati, pentru livrarea echipamentelor medicale solicitate de dvs
 • Alte tipuri de utilaje si echipamente

Dumneavoastra alegeti echipamentul sau utilajul dorit, de la oricare importator sau dealer autorizat, iar noi va întocmim oferta de leasing, iar dumneavostra optati pentru varianta si conditiile optime de finantare.

În etapa urmatoare ne veti prezenta actele necesare întocmirii dosarului de leasing:

Documente necesare

 • Persoane Juridice:

   

 • Cerere de finantare;
 • Actele constitutive ale societatii (copie);
 • Certificatul de inregistrare al societatii (C.U.) (copie);
 • Ultima cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului;
 • Dovada de functionare sediului societatii (actul de proprietate sau contractul de inchiriere al spatiului) (copie);
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2005, impreuna cu balanta de inchidere;
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2006, impreuna cu balanta de inchidere
 • Raportarea Contabila semestriala, la 30.06.2007, impreuna cu balanta de inchidere,
 • Ultimele 2 balante sintetice de verificare incheiate, vizate de persoanele abilitate (copii);
 • Prezentarea situatiei creditelor angajate; contracte de leasing in derulare;
 • Copii dupa buletinele de identitate (C.I.) ale asociatilor din societate;
 • Hotararea Consiliului de administrare al societatii prin care delegatul acesteia este imputernicit sa semneze contractul de leasing, impreuna cu o copie dupa buletinul de identitate;
 • Prezentare bunului care va fi in leasing (oferta furnizor/vanzator, acte proprietate);
 • Copie dupa ultimul extras bancar;
 • Copie dupa specimenul de semnaturi in banca – datata, cu semnatura si stampila bancii “conform cu originalul”, in original;
 • Declaratia administratorului pe propria raspundere ca societatea nu are datorii fata de stat sau incidente bancare:
 • Pe documentele prezentate se va mentiona ca sunt conforme cu originalul, vor fi semnate si stampilate de catre persoanele abilitate;
 • Certificat constatator de la registrul comertului (nu mai vechi de 1 luna) – necesar la semnare.
 • Alte documente care sa ateste evolutia economica viitoare a societatii : studii de fezabilitate, memoriu justificativ.