Leasing Imobiliar


Leasingul imobiliar reprezinta un instrument financiar eficient in achizitionarea de sedii de firme sau locuinte.
Oferim finantare in conditii deosebit de avantajoase in domeniul leasingului imobiliar pentru apartamente, case, cladiri de birouri, depozite, fabrici si hale industriale.

Conditii

 • Durata contractului: intre 1 si 15 ani;
 • Avansul: intre 15% si 50%
 • valoarea reziduala: 0% (inclusa in rate) sau 20% (achitata la sfarsitul contractului de leasing);

Obtinem finantare optima pentru :

 • Cladiri de birouri
 • Centre logistice
 • Fabrici si hale industriale
 • Constructii din faza de proiect
 • Centre comerciale sau alte spatii comerciale
 • apartamente
 • case, vile
 • spatii comerciale
 • teren

Servicii oferite în domeniul imobiliar:

 • consultanta juridica si fiscala cu privire la tranzactiile de leasing;
 • consultanta tehnica cu privire la achizitionarea si edificarea imobilelor;
 • coordonarea si monitorizarea contractelor necesare realizarii investitiei;
 • monitorizarea facturilor legate de activitatea de construire;
 • controlul si urmarirea desfasurarii activitatii de constructie;
 • servicii de asigurare

Documente necesare

 • Persoane Juridice:

 • Cerere de finantare ;
 • Actele constitutive ale societatii: Certificat Inregistrare, Act Constitutiv, Acte Aditionale (daca este cazul);
 • Document de identitate (BI / CI / Pasaport) al imputernicitului;
 • Ultimele doua bilanturi aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, cu balantele aferente;
 • Ultima balanta lunara de verificare sintetica aferenta anului in curs;
 • Certificat constatator al firmei eliberat de ORC in original (nu mai vechi de 30 zile);
 • Declaratie pe propria raspundere a administratorului referitoare la datoriile catre bugetul statului;
 • Specimen semnatura din banca, cu viza bancii in original;
 • Extras de cont lei din banca (din aceeasi banca cu specimenul);
 • Hotarare AGA pentru utilizator (si girant);
 • Factura proforma de la furnizor (conditii si termen de livrare, semnata si stampilata atat de furnizor, cat si de utilizator);
 • Acte proprietate (copie);
 • Incheierea de intabulare;
 • Fisa cadastrala;
 • Extras informativ al Cartii Funciare.