Sale and lease back


Lease-back este cel mai des dezbatut de catre specialisti. Prin acest tip de leasing se intelege operatiunea prin care o persoana vinde un obiect unei societati de leasing cu scopul de a-l lua imediat in leasing, fara ca acesta sa fi intrat in posesia firmei de leasing. Cel mai frecvent profita de avantajele “lease back”-ului societatile cu probleme de lichiditati, astfel incat obiectul in sine sa ramana in posesia lor. De aceea societatile de leasing trebuie sa aiba in atentie lichiditatile si situatia financiara a utilizatorului pe termen lung.

Lease-back se practica nu numai in cazul in care utilizatorul are probleme de lichiditati, ci si ca o alternativa a creditului bancar, Utilizatorul beneficiind de facilitatile fiscale si de flexibilitate mai mare al societatilor de leasing fata de banci.

Documente necesare

 • Persoane Juridice:

 • Cerere de finantare ;
 • Actele constitutive ale societatii: Certificat Inregistrare, Act Constitutiv, Acte Aditionale (daca este cazul);
 • Document de identitate (BI / CI / Pasaport) al imputernicitului;
 • Ultimele doua bilanturi aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, cu balantele aferente;
 • Ultima balanta lunara de verificare sintetica aferenta anului in curs;
 • Certificat constatator al firmei eliberat de ORC in original (nu mai vechi de 30 zile);
 • Declaratie pe propria raspundere a administratorului referitoare la datoriile catre bugetul statului;
 • Specimen semnatura din banca, cu viza bancii in original;
 • Extras de cont lei din banca (din aceeasi banca cu specimenul);
 • Hotarare AGA pentru utilizator (si girant);
 • Factura proforma de la furnizor (conditii si termen de livrare, semnata si stampilata atat de furnizor, cat si de utilizator);
 • Acte proprietate (copie);
 • Incheierea de intabulare;
 • Fisa cadastrala;
 • Extras informativ al Cartii Funciare.