Credit ipotecar pentru achizitionare apartament, casa, teren in scopul construirii unei case


 • Suma minima imprumutata este de 10.000 EUR pentru achizitie locuinta si 5.600 EUR pentru achizitie terenuri
 • Venituri minime nete pe familie 850 RON/luna, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 6 luni la actualul loc de munca
 • Perioada de creditare este de maxim 35 ani Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului
 • Creditul acopera maximum 100% din pretul proprietatii imobiliare
 • Comision de administrare lunar 0%

Garantii

 • Ipoteca de rang 1 in favoarea bancii asupra imobilului finantat
 • Asigurare imobil cesionata in favoarea bancii
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie/sot/partener
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice marinari. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare.

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului

 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca este cazul)
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului / soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii / rata creditului
  – comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei finanaciare

 • Documente privind venitul

 • Titlul de proprietate asupra imobilului finantat (copie).
 • Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor imobilului ce va fi achizitionat prin credit
 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Raport de evaluare
  Este intocmit de catre o firma de evaluare agreata de Banca si va fi transmis direct Bancii.
 • Dovada detinerii avansului necesar
  Se poate face cu un extras de cont, in cazul in care banii au fost depusi in cont la Banca sau precontract de vanzare-cumparare sau chitanta notariala, in cazul in care banii au fost platiti vanzatorului.
 • Contract de credit
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Contract de cont escrow (daca este cazul)
  Se semneaza de catre vanzator(i), cumparator(i) si Banca.
 • Contract de vanzare – cumparare cu garantie ipotecara Se semneaza de catre vanzator(i), cumparator(i) si Banca in fata notarului public.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate incheia la sediul bancii cu banca si va fi cesionata in favoarea Bancii .
  Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – este o polita tip “toate riscurile”
  – este mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata trebuie sa fie cel putin egala cu pretul de achizitie (mai putin valoarea terenului in cazul achizitiei unei case impreuna cu terenul aferent)
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului (care sa acopere decesul din orice cauza si invaliditate permanenta – totala si partiala din accident).
  Banca ofera aceasta in mod gratuit, o data cu acordarea creditului.
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul).
 • Documente necesare pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare si a contractului de ipoteca

 • Titlul de proprietate (de ex. Contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala/partiala a constructiei, certificat de mostenitor, etc.)
 • Actele de identitate ale partilor semnatare (Cumparatori si Vanzatori); in cazul in care vanzatorul este o persoana juridica, este necesar sa se prezinte Certificatul constatator de la Registrul Comertului si Actele constitutive.
 • Dovada intabularii titlului de proprietate al vanzatorului in Cartea Funciara a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul finantat ce va fi ipotecat (Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul)
 • Extrasul de Carte Funciara (valid)
 • Certificat Fiscal (valid)
 • Certificat de Urbanism
 • Adeverinta din partea asociatiei de proprietari/locatari (daca este constituita) cu privire la achitarea la zi a obligatiilor de plata a intretinerii, vizata de Primarie.
 • Documente necesare pentru deblocarea Contului escrow (daca tranzactia se desfasoara prin cont escrow)

 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
 • Extras de Carte Funciara (valid)