Credit ipotecar pentru reamenajare, renovare apartament, casa


 • Suma imprumutata poate fi de minim 3.000 EUR, maxim 200.000 EUR
 • Perioada de creditare este de maxim 10 ani Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului
 • Venituri minime nete pe familie 850 RON/luna, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie
  rambursat in intregime
 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 6 luni la actualul
  loc de munca
 • Creditul acopera maximum 75% din pretul proprietatii imobiliare dar nu mai mult de 75% din valoare evaluata;

Garantii bancare

 • Ipoteca de rang 1 in favoarea bancii finantat
 • Asigurare imobil cesionata in favoarea bancii
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie/sot/partener/co-debitor
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice navigatori. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare.

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului

 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
 • Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca este cazul)
 • Cerere de credit (incluzand declaratie privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului/soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii/rata creditului
  – comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei finanaciare
 • Documente privind venitul

 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut.
 • Titlul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul creditului (copie)
 • Deviz estimativ al lucrarilor
  Trebuie sa fie semnat de catre o companie autorizata.
 • Plan de finantare (poate fi inclus in deviz)
  In acest document se vor mentiona datele la care se doreste efectuarea tragerilor din credit si sumele care se vor trage, in functie de planul de executie al lucrarilor.

 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Raport de evaluare
  Este intocmit de catre o firma de evaluare agreeata de Banca.
 • Contract de credit
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, co-debitor si sotul/sotia acestuia.
 • Contract de ipoteca
  Se semneaza de catre proprietarii imobilului si Banca in fata notarului public.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
 • Polita se poate emite la sediul bancii si va fi cesionata in favoarea Bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – este o polita tip “toate riscurile”
  – este mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata este cel putin egala cu valoarea evaluata estimata de un evaluator agreat de Banca (terenul nu se asigura)
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului (care sa acopere decesul din orice cauza si invaliditate permanenta – totala si partiala din
  accident).
  Banca ofera aceasta asigurare in mod gratuit, o data cu acordarea creditului.
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
 • Extras de Carte Funciara (valabil)
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul)
 • Documente justificative privind utilizarea creditului Facturi, chitante (60% din credit) declaratie “bona fidae” privind
  utilizarea banilor (40% din credit).

 • Documente necesare pentru incheierea contractului de ipoteca

 • Titlul de proprietate (de ex. Contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala/partiala a constructiei, certificat de mostenitor, etc.)
 • Actele de identitate ale partilor semnatare
 • Dovada intabularii titlului de proprietate asupra constructiei (Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul)
 • Extrasul de Carte Funciara (valabil)
 • Certificat Fiscal (valabil)