Credite pentru nevoi personale fara ipoteca


 • Suma imprumutata poate fi de minim 1.000 EUR, maxim 20.000 EUR sau echivalentul in RON sau USD
 • Perioada de creditare intre 6 luni si 10 ani. Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului
 • Venitul lunar net minim pe familie 750 RON, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 3 luni la actualul loc de munca

Garantii bancare

 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice navigatori, daca nu exista un contract de imbarcare in vigoare la data solicitarii creditului. Valoarea depozitului trebuie sa acopere 2 rate lunare (anuitati).

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului

 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii) Format standard; trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit. Format standard; Solicitantul si sotul/sotia vor completa si semna fiecare cate un exemplar.
 • Documente privind venitul

 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut (a se consulta anexa Documente privind venitul). Sotul/sotia va prezenta aceste documente numai daca se doreste luarea in considerare a venitului pe familie.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului / soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii / rata creditului
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Polita de asigurare de viata si conditiile de asigurare (copii). In cazul in care aveti deja o polita de asigurare de viata, o puteti folosi pentru obtinerea creditului in
  urmatoarele conditii:
  – polita acopera urmatoarele riscuri: deces din orice cauza si invaliditate permanenta – totala si partiala – din accident
  – polita acopera intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata este cel putin egala cu suma creditului
  – beneficiarul politei este banca
  – polita este cesionata in favoarea bancii

 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Contract de credit Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie.
 • Asigurarea de viata va fi oferita ca bonus de catre banca