Avantajele leasingului la nivelul economiei, finantatorului si a beneficiarului


Leasing-ul a devenit o necesitate datorita ritmului rapid al progresului tehnic si al concurentei, ritm care devanseaza posibilitatile de autofinantare ale agentilor economici sau posibilitatilor acestora de creditare a clientilor. Avantajele leasingului trebuie abordate din trei unghiuri diferite.

 1. La nivelul economiei nationale :

  • reprezinta o cale de relansare a investitiilor;
  • este o posibilitate de retehnologizare a societatilor comerciale;
  • faciliteaza atragerea de noi surse de finantare in economia nationala;
  • promoveaza pe piata unele produse pentru care cererea este limitata din cauza puterii de cumparare scazuta;
  • antreneaza in procesul de productie unele sectoare ale economiei neproductive pina acum.

 2. La nivelul finantatorului :

  • reprezinta o forma de plasament a resurselor financiare in conditii de rentabilitate si siguranta;
  • se pastreaza proprietatea asupra bunului pe perioada leasingului;
  • determina o stabilitate a ciclului de afaceri prin esalonarea incasarilor.

 3. La nivelul beneficiarului :

  • se obtine finantarea integrala a unei investitii in lipsa resurselor proprii;
  • este o cale de acces la tehnologii avansate;
  • ratele de leasing sau o parte a acestora se inregistreaza pe costuri, diminuand venitul annual impozabil;
  • nu afecteaza bilantul beneficiarului, bunurile nefiind in proprietate nu vor fi evidentiate in cadrul activelor de bilant;
  • graficul de plati al operatiunilor de leasing este mai flexibil decit cel al creditului bancar;
  • se pot acoperii toate costurile de achizitionare, incluzinduse in rata de leasing pe linga pretul de cumparare si cheltuielile de transport, instalare si taxele legale;
  • leasingul face posibila o planificare mai riguroasa a bugetului de venituri si cheltuieli al firmei;
  • permite o operativitate mare in achizitionarea bunului;
  • permite asigurarea totala a bunului pentru acoperirea riscurilor fizice si valorice;
  • protejeaza impotriva efectelor inflationiste in cazul contractelor pe termen lung;
  • bunul poate fi inlocuit pe durata contractului cu altul mai modern, in cazul in care uzura morala impune acest lucru;
  • sporeste rezultatele financiare, in special pentru utilizatori si furnizori.