Factoring – Conditii de eligibilitate, Documente necesare


Conditii de eligibilitate

 • Societate infiintata de aproximativ 1 an (> 6 luni)
 • Relatia cu debitorii Dvs sa aiba un istoric de minim 2-3 incasari (cateva luni)
 • Sa existe intre Dvs. si debitorii propusi spre finantare contracte ferme cu termene de plata sau comenzi ferme cu termene clare.
 • Sa nu fiti si client si furnizor pentru unul dintre parteneri
 • Minim 3 debitori propusi spre finantare
 • Finantam facturi aflate in intervalul dintre emitere si scadenta

Documente necesare factoring

 • Copie a Actului Constitutiv, a Actelor Aditionale si a Statutului;
 • Declaratie cu privire la apartenenta societatii la un grup de firme (daca este cazul);
 • Lista si copiile actelor de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte legal societatea si in particular relatia cu Factorul;
 • Copie a Certificatului de Inregistrare;
 • Copia Hotararii AGA / Consiului de Administratie prin care se desemneaza persoana imputernicita sa reprezinte societatea;
 • Copii ale ultimelor 3 bilanturi depuse si a balantelor de verificare analitice aferente, semnate si stampilate de autoritati, precum si a ultimei balante de verificare analitice disponibile;
 • Lista creantelor in sold pentru debitorii ce se includ in cererea de factoring;
 • Copii ale contractelor comerciale cu debitorii propusi (inclusiv anexele si actele aditionale);
 • Un model de factura folosit pentru fiecare debitor propus.