Refinantare credit auto pentru persoane fizice


 • Masina sau motocicleta achizitionata prin creditul refinantat nu trebuie sa fi suferit avarii mai mari de 30% din valoarea initiala
 • Perioada de creditare este intre 6 luni si 6 ani
  In cazul automobilelor second-hand vechimea impreuna cu durata creditului nu trebuie sa depaseasca 5 ani.
  Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului.
 • Venitul net minim pe familie de 850 RON, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 3 luni la actualul loc de munca
 • Solicitantul nu trebuie sa aiba in ultimele 3 luni intarzieri mai mari de 15 zile la plata ratelor lunare pentru creditul refinantat
 • Suma maxima este egala cu soldul creditului refinantat
 • Costurile aferente rambursarii totale a creditului refinantat la cealalta banca (comision de rambursare anticipata, diferente din schimbul valutar, etc) pot fi suportate din credit

Garantii bancare

 • Gaj asupra autoturismului/motocicletei finantat(e)
 • Asigurare CASCO cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii in cazul creditelor pentru achizitionarea de motociclete
  cu un pret mai mare de 7 000 EUR
 • Cartea de identitate a autoturismului/motocicletei, un set de chei si telecomanda – trebuie sa ramana la banca pe toata durata creditului
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice navigatori, in cazul in care solicitantul nu are un contract de imbarcare in derulare. Valoarea depozitului colateral trebuie sa acopere 2 rate lunare (anuitati).

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului de refinantare

 • Documente aferente creditului refinantat:
  – Contract de credit si graficul de rambursare
  – Extras de cont (stampilat si semnat – din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale creditului refinantat.
  – Copie factura pro-forma si cartea de identitate a masinii
  – Polita de asigurare CASCO – copie
  – Notificare de la asigurator privind valoarea totala a daunelor suferite de autoturism (daca este cazul) si dovada platii acestora
  – Extras de cont (semnat si stampilat – din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale creditului refinantat
 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
  Format standard; trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
  Format standard; trebuie completata si semnata de catre co-debitor si sotul/sotia acestuia.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
  Format standard; Solicitantul, sotul/sotia/partenerul si codebitorul vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

 • Documente privind venitul

 • Sotul/sotia/partenerul/co-debitorul vor prezenta aceste documente numai daca se doreste luarea in considerare a venitului pe familie.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare (altele decat creditul refinantat), trebuie sa
  furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului / soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii / rata creditului
  – comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei finanaciare
 • Documente necesare pentru utilizarea creditului de efinantare

 • Contract de credit
 • Contract de gaj
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Polita de asigurare de viata cesionata in favoarea bancii (in cazul achizitionarii unei motociclete in valoare de peste 7.000 EUR)
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare de viata incheiata pentru creditul refinantat (daca exista), aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – sa acopere urmatoarele riscuri: deces din orice cauza si invaliditate permanenta – totala si partiala – din accident
  – sa fie incheiata si mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata fie cel putin egala cu suma creditului
  – beneficiarul politei sa fie banca.
 • Polita de asigurare CASCO cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate incheia la sediul bancii sau poate fi emisa de catre o alta societate de asigurare si cesionata in favoarea bancii.
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare Casco incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – sa fie de tip “full CASCO”
  – sa fie mentinuta / reinnoita pe toata perioada creditului
 • Notificarea catre cealalta banca de rambursare totala anticipata
  Notificarea trebuie sa poarte stampila de inregistrare a celeilalte banci; daca nu este necesar acordul celeilalte banci, notificarea se poate trimite si prin posta cu confirmare de primire
 • Extras de cont sau scrisoare din partea celeilalte banci care sa confirme soldul creditului refinantat la momentul utilizarii (tragerii) creditului de refinantare si acceptarea rambursarii totale anticipate (daca este necesara)