Refinantare credite pentru nevoi personale cu ipoteca


 • Suma imprumutata nu poate depasi 75% din valoarea evaluata a imobilului ipotecat
 • Perioada de creditare este intre 1 si 20 ani Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului
 • Venitul lunar net minim pe familie 850 RON, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei
  si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 3 luni la actualul loc de munca
 • Grad maxim de indatorare: 65%
 • Solicitantul nu trebuie sa aiba in ultimele 3 luni intarzieri mai mari de 15 zile la plata ratelor lunare
 • Costurile aferente rambursarii totale a creditului refinantat refinantat la cealalta banca (comision de rambursare anticipata, diferente din schimbul valutar, etc) pot fi suportate din credit
  Costul asigurarilor difera in functie de valoarea imobilului asigurat, suma si durata creditului, etc.

Garantii bancare

 • Ipoteca de rang 1 in favoarea bancii asupra unui imobil proprietatea solicitantului sau a unei alte persoane (se accepta ipoteca de rang 2 pana la rambursarea totala anticipata a creditului refinantat si radierea ipotecii de rang 1 in favoarea celeilalte banci)
 • Asigurare imobil cesionata in favoarea bancii
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie / sot / partener
 • Gaj pe conturile deschise la bancii
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice navigatori. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare.

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului de refinantare

 • Documente aferente creditului refinantat:
  – Contract de credit si graficul de rambursare
  – Contract de ipoteca incheiat cu cealalata banca
  – Extras de cont (stampilat si semnat – din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale
  creditului refinantat.
 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei/partenerului
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
 • Documente privind venitul

 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare (altele decat creditul refinantat), trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului/soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii/rata creditului
  – comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei finanaciare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului adus in garantie (copie)
 • Certificat de Urbanism (pentru teren adus in garantie) care
  trebuie sa mentioneze ca terenul are categoria de folosinta “curti-constructii”
 • Adeverinta de la primarie care confirma ca nu exista nici o cerere de revendicare depusa pentru teren in baza legii 10/2001
 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Raport de evaluare
  Este intocmit de catre o firma de evaluare agreata de Banca
 • Contract de credit
 • Contract de ipoteca
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului.
  Banca ofera aceasta asigurare in mod gratuit, odata cu acordarea creditului.
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare de viata incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa acopere decesul din orice cauza si invaliditatea permanenta – totala si partiala din accident.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate incheia la sediul bancii si este cesionata in favoarea Bancii.
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare a imobilului incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – este o polita tip “toate riscurile”
  – este mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata este cel putin egala cu valoarea evaluata estimata de un evaluator agreeat de Banca (terenul nu se asigura)
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
  Din acest document trebuie sa rezulte inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de ipoteca de rang 1 in favoarea bancii si de notare a interdictiei de instrainare, grevare, inchiriere si demolare a Imobilului. Se accepta ipoteca de rang 2 in favoare bancii. pana la rambursarea totala a creditului refinantat.
 • Extras de Carte Funciara (valabil). Dupa radierea ipotecii de rang 1 in favoarea celeilalte banci, ipoteca de rang 2 in favoarea bancii devine automat ipoteca de rang 1. Din extras trebuie sa rezulte ca singura sarcina care greveaza Imobilul este ipoteca de rang 1 in favoarea bancii.
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul).
 • Notificarea catre cealalta banca privind rambursarea totala anticipata a creditului refinantat – notificarea trebuie sa poarte stampila de inregistrare a celeilalte banci; daca nu este necesar acordul celeilalte banci, notificarea se poate trimite si prin posta cu confirmare de primire
 • Extras de cont sau scrisoare din partea celeilalte banci care sa confirme soldul creditului refinantat la momentul utilizarii (tragerii) creditului de refinantare si acceptarea rambursarii totale anticipate (daca este necesara) precum si acordul prinvind ipoteca de rang 2 asupra proprietatii in favoarea bancii