Refinantare credite pentru nevoi personale fara ipoteca


 • Suma imprumutata poate fi de minim 1.000 EUR, maxim 10.000 EUR sau echivalentul in RON sau USD
 • Perioada de creditare este intre 6 luni si 5 ani. Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului.
 • Venitul lunar net minim pe familie 600 RON, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65
  de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult
  de o perioada de intrerupere) si minim 3 luni la
  actualul loc de munca.

 • Solicitantul nu trebuie sa aiba in ultimele 3 luni intarzieri mai
  mari de 15 zile la plata ratelor lunare pentru creditul refinantat

 • Costurile aferente rambursarii totale a creditului refinantat la
  cealalta banca (comision de rambursare anticipata, diferente din
  schimbul valutar, etc) pot fi suportate din credit

Garantii bancare

 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Gaj pe depozit colateral – numai pentru clientii persoane fizice navigatori, daca nu exista un contract de imbarcare in vigoare la data solicitarii creditului. Valoarea depozitului trebuie sa acopere 2 rate lunare (anuitati).

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului de refinantare

 • Documente aferente creditului refinantat:
  – Contract de credit si graficul de rambursare
  – Extras de cont (stampilat si semnat – din care sa
  reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale
  creditului refinantat.
 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
 • Documente privind venitul

 • Documentele difera in functie de tipul de venit
  obtinut. Sotul/sotia va prezenta aceste documente
  numai daca se doreste luarea in considerare a
  venitului pe familie.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii
  financiare (altele decat creditul refinantat), trebuie sa
  furnizati un document din care sa reiasa:
  – suma initiala a creditului/soldul creditului
  – perioada de creditare
  – rata anuala a dobanzii/rata creditului
  – comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit,
  graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Polita de asigurare de viata si conditiile de asigurare (copii)
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare
  de viata incheiata pentru creditul refinantat, aceasta
  trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  – polita acopera urmatoarele riscuri: deces din orice cauza si invaliditate permanenta – totala si partiala – din accident
  – polita acopera intreaga perioada a creditului
  – suma asigurata este cel putin egala cu suma creditului
  – polita este cesionata in favoarea bancii

 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Contract de credit
 • Polita de asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Notificarea catre cealalta banca privind rambursarea
  totala anticipata a creditului refinantat.
  notificarea trebuie sa poarte stampila de inregistrare a celeilalte
  banci; daca nu este necesar acordul celeilalte banci, notificarea se poate trimite si prin posta cu confirmare de primire
 • Extras de cont sau scrisoare din partea celeilalte banci
  care sa confirme soldul creditului refinantat la momentul
  utilizarii (tragerii) creditului de refinantare si acceptarea
  rambursarii totale anticipate (daca este necesara)